Smør deg med tålmodighet du også!
Toten Smør AS 
Totengata 100, 0000 Toten
www.to
tensmør.no
Music by zelonett.no   Laga sjøl
.
Toten Ekte Smør
Klikk her
Vondt i foten - dra til Toten.
Toten Ekte Smør
Klikk her...
.