Velkommen til Skjær i Sjøen!
Velkommen til vår nettside Skjær i Sjøen.  Her vil du finne nyttig informasjon - så kjære vene - bokmerk Skjær i Sjøen,
en nettside for deg som har båt med propell.